เกี่ยวกับเรา

ในปี 2538 บริษัท สยามทีเอ็มไอ นายหน้าประกันภัย จำกัด (Siam TMI Insurance Broker Co., Ltd.)ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นนายหน้านิติบุคคลด้วยการรวมตัวของบุคคลที่มีความ

เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัยโดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 3,000,000 บาทได้รับใบอนุญาตเลขที่ ว00015/2538

จากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ให้มีสถานะภาพเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทนิติบุคคลซึ่งได้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องด้วยความ

ซื่อสัตย์มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะขยายศักยภาพด้านการบริการให้เป็นที่เชื่อถือ และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการโดย

ทางบริษัทฯ มีสินค้าด้านการประกันภัยที่หลากหลายและบุคคลากรที่มีความชำนาญสามารถรองรับความต้องการเฉพาะของผู้เอาประกันภัยได้ ทั้งในรูปบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคล

สามารถติดต่อเราได้ที่ :


บริษัท สยาม ทีเอ็มไอ นายหน้าประกันภัย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1035/18 ชั้น 3 อาคาร 71 สปอร์ตคลับ ซอยปรีดีพนมยงค์ 41

ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105538056731


02-105-4345, 086-340-4770


kajohnsak@siamtmi.co.th, pittipong@siamtmi.co.th


เกี่ยวกับเรา

"ในปี 2538 บริษัท สยามทีเอ็มไอ นายหน้าประกันภัย จำกัด (Siam TMI Insurance Broker Co., Ltd.)ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นนายหน้านิติบุคคลด้วยการรวมตัวของบุคคลที่มีความ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนนายหน้าประกันภัย และได้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องด้วยความซื่อสัตย์มาเป็นเวลากว่า 20 ปี"

SIAM TMI Network

ที่อยู่บริษัท

  • บริษัท สยาม ทีเอ็มไอ นายหน้าประกันภัย จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1035/18 ชั้น 3 อาคาร 71
    สปอร์ตคลับ ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110